O SunBrothers

Hlavním cílem naší společnosti SunBrothers je poskytovat kvalitní fotovoltaické elektrárny všem zájemcům bez starostí a zbytečných časových prodlev. Dalším neméně významným cílem je instalovat fotovoltaické systémy, které budou našim zákazníkům dělat radost desítky let nejen svým výkonem, ale i estetikou. Těchto cílů dosahujeme díky našim projektantům, elektrikářům a montážníkům, kteří mají mnohaletou zkušenost ve svém oboru. S námi se instalací fotovoltaické elektrárny zákazník stává naším celoživotním energetickým partnerem.
Sun Brothers - ikona
SunBrothers - jednatel společnosti

Ing. Jan Holec, Ph.D.

jednatel společnosti

Honza vystudoval VŠCHT Praha, kde se věnoval výzkumu a vývoji zaměřenému na organické molekuly s uplatněním v moderní elektronice, například v tenkovrstvých fotovoltaických článcích. Dohlíží na realizace projektů a má tedy na starosti komunikaci jak se zákazníky, tak dodavateli technologií a materiálů. Fotovoltaika ho prostě baví. Fascinuje ho rychlý vývoj nových trendů a technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Honza ve svém volnu nejraději tráví čas s rodinou, se kterou vyráží na různé výlety do přírody. Má rád úpolové sporty, které také pravidelně sám trénuje. V energii z obnovitelných zdrojů vidí šanci, jak se stát energeticky nezávislými a jak prodloužit působení lidského druhu na Zemi.
SunBrothers - technický manažer

Ing. Tomáš Hollmann

technický manažer

V oboru energetiky a obnovitelných zdrojů se Tomáš profesionálně pohybuje již více než 10 let. Své bohaté teoretické a zejména pak praktické profesní zkušenosti nasbíral v energetickém holdingu ČEZ. Mimo práci nejvíce času věnuje své rodině a sportu. Pravidelně trénuje florbal. Jeho velkým koníčkem jsou také bezpilotní drony, se kterými umí skvěle létat a které také často s výhodou využívá při navrhování, realizaci a kontrole FVE. V energetice z obnovitelných zdrojů a speciálně pak ve fotovoltaice vidí velkou naději nejen pro současné ale i pro budoucí generace.
SunBrothers - Marketing Manager

Martina Rehbeinová

Marketing Manager

Martina je studentkou, která se momentálně věnuje studiu ekonomiky a managementu na Ekonomické fakultě v Ostravě. Má vášeň pro oblasti ekonomie, marketingu a udržitelného rozvoje. Jejím zvláštním zájmem je fotovoltaika, kterou vidí jako klíčový prostředek ke snižování emisí skleníkových plynů. Zajímá se o využití solární energie jako prostředku ke snižování nákladů na elektřinu a jako zdroje čisté energie. Své znalosti z oblasti ekonomie a marketingu chce využít k podpoře fotovoltaických projektů a propagaci této energeticky účinné alternativy. Martina aktivně participuje ve fotovoltaických projektech a propaguje výhody solární energie pro udržitelný energetický systém.

Čeněk Rymiec

Business Development Manager

Čeněk je absolventem ekonomické fakulty v Ostravě. Mimo své profesní zaměření se věnuje fyzice, kterou spojuje s letectvím. Na škole projevoval zájem o alternativní zdroje energie a díky tomu propojil své dva koníčky. V současnosti pomáhá ve společnosti s obchodními vztahy a marketingem. Ve svém volném čase se věnuje bojovým uměním a kutilství. V oblasti obnovitelných zdrojů energie vidí potenciál pro pozitivní dopady jak na lidi, tak na planetu.