Fotovoltaika pro obce

Fotovoltaické elektrárny jsou vhodné řešení také pro obecní budovy a veřejný sektor. Například aktuálně běžící program Výzva RES+ č. 3/2022 nabízí obcím do 3 tis. obyvatel unikátní možnost výrazně zvýšit jejich energetickou soběstačnost, a tedy i snížit závislost obecních budov na výkyvech v cenách elektřiny, které všichni citelně známe z posledních let.

Obce, které byly nuceny v rámci svých rozpočtů v posledních letech znatelně reagovat na skoky v cenách elektřiny, bylo v minulých měsících velké množství. Zapojení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energií, včetně fotovoltaických systémů, je aktuálně jedna z často vyhledávaných možností, jak tomuto riziku předejít či jej snížit.

Obecních budov s vysokou spotřebou elektřiny je celá řada, ať se jedné o sportoviště, obecní úřady, školní budovy či hospodářské budovy jako například čističky odpadních vod. Všechny tyto budovy mohou šetřit přírodu a veřejné rozpočty, pokud vhodným způsobem zahrnou do svého provozu výrobu elektřiny z vlastní fotovoltaické elektrárny.

Víme, že energetické potřeby obcí a jejich budov jsou specifické. Jsme připraveni dorazit k Vám a pro Vaši obec připravit řešení na míru, které tyto potřeby naplní.